Sunday, November 8, 2015

ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್-೭

["ಲೇ ನಿಧಾನ್ಕಲಾ"]


ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ  ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಸರ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಿಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿರ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾ, ಮೊದ್ಲೇ ಗುದ್ದಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡಾಂತ ಹಿಂಬದಿ ವಾಹನದವರಿಗೆ "ಯೇ ನಿಧಾನಿಸೋ ಮಾರಾಯ" ಅಂತ ಅರುಹುತ್ತಿರಬಹುದು!


ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದು!

ಮತ್ತಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ: ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್

No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...