Sunday, July 29, 2012

ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೊಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಕಷಾಯ

ಮಳೆಗಾಲವೆಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಆಗಮನ ಕೂಡ. ರೋಗ ಅಂದರೆ ವಿಚಿತ್ರರೋಗಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮುಂತಾದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿಯವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರಿಹಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವನ್ನು ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಆಷಾಡ ಮಾಸದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಳೆ ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವುದು ಮುಂತಾದವು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ವೃತಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ-ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುತ್ತಲ್ಲದೇ, ಶೀತ-ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದಲೂ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಹಲವರು ಈ ಕಷಾಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಷಾಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಹು ಸುಲಭ

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:
೧) ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ೧ ಲೋಟೆ
೨) ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ
೩) ಬಡಸೊಪ್ಪು - ಕಾಲು ಲೋಟೆ
೪) ಮೆಂತೆ - ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು (೧/೧೦ ಲೋಟೆ)
೫) ಕರಿಮೆಣಸು - ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು (೧/೧೦ ಲೋಟೆ). ಖಾರ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು.

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
ಮೊದಲು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಶ್ರಣ ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಕಷಾಯ ಪುಡಿ ತಯಾರು.

ಕಷಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
ಮೊದಲು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟೆ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಷಾಯ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಕುದಿಸಿದರೆ ಕಷಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕುದಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕುದಿದ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕಷಾಯದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಲಿಗೆ ಕಷಾಯದ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಳೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸವಿಯುವುದೇ ಆನಂದ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಫಿ-ಚಹಾ ಬದಲು ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಕಷಾಯ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆಂದೇ ಮಾಡಿದರೂ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Saturday, July 28, 2012

Sri Anantheshwara Siddhi-Vinayak Temple, Madhuru

The temple is situated around 7km north-east of Kasargod town of Kerala state. Even if Lord Ananteshwara is established in temple, main attraction is the Lord Vinayak appearing on the wall. The temple surrounded with full greenery. The temple town has magnificent look with hills at nearby distance and the coconut-arecanut plantations. Madhuvaahini stream flows from north to south in front of temple. The temple has 3 level structure facing east and having shape of "GajaPrushta". The same type of structure can be seen in Ananteshwara temple of Udupi near Sri Krishna Math. The top two levels have copper cover while the lowest one has tile cover. One can observe beautiful sculpture in and around temple. It is believed that the "GajaPrushta" shape is influenced from ancient Buddhism. It is believed that even Nepali style may have influenced temple structure. The heavy rains of coast has influenced such a structure.


THE STRUCTURE OF MADHURU TEMPLE

FRONT PORTION
SIDDHI VINAYAK TEMPLE
There is a small gopura in west of temple. The devotees are allowed to enter only from here. Lunch House (Bhojana Shaale) can be found towards left of main entrance. You can view the backside of temple from west entrance. There is a small pond towards north-east of temple. Madhuvahini stream flows in front of temple. During heavy monsoon season, the stream swells and enters temple premises too. Towards left of temple frontside, you can find seva kacheri. All announcements are done in Hindi, Malayalam, Tulu and Kannada. The notice boards are written even in Kannada Language. In front of temple, one can see bronze pillar (Dhwaja Sthamba). Lord ananteshwara is established facing east. While you walk around temple, first temple which is found is Kashi Vishwanatha. You can also find prasada distribution counter near-by. The Lord Vinayak icon is facing south. It is not visible clearly. One can have somewhat clear sight if viewed from nearby wall. Few steps further you can see Ayyappa and Parvathi temples. You can also view the stack of coconut meant for Gana Homa and Pumpkin meant for lunch. Still further, one can see Subramanya Gudi. Nearby, one can see temple kitchen and well too. Near by well, one can see trace of sword created by Tippu Sultan. History says that Tippu Sultan had plans to demolish the temple. However since he drank water here, it is believed that he left temple untouched with small trace. Because of this, the king of Mayappadi conducted large scale moodappa seve here on 1795. The area around temple is wide. One can also enjoy the oil paintings on the wall of temple.

TEMPLE POND

PUMPKIN STACK AND OIL PAINTINGS
BEAUTIFUL SCULPTURES
The shiva linga is bit special here since it has some traces of injury. It is believed that a lady named "MADARU" while cutting grasses, her tool hit a stone from where blood started to flow. When she informed the incident to her relatives, all of them approached the territory king on the incident. It is believed that king and the people when prayed together with an intention to build temple near water body, the icon appeared near banks of Madhuvahini stream. Since animals were leading friendly life in that region, people decided to construct a temple in the same place as per the folklore. Backside of temple has banyan tree. The mark of Tiger-Cow resting together which is the Tiger stone can be even found now. The name "MADARU" turned into "MADHURU" as per folklore.

Lord Vinayaka appearing on wall:
Once the children of priest of Madhuru during festival time, drew picture of Lord Vinayaka and decorated it with flowers. They took the Rice powder brought by elders and mixed it with water and created round pastes. These were offered as Naivedya to Lord Vinayaka by the children. The elders got surprised and performed rituals as per tradition. They mixed jaggery to the paste. Unboiled "PACHAPPA" naivedya started as tradition from this day. Later a sculptor of the drawing was raised with KaduSharkaraPaaka. To this sculptor, a gudi with small door was also constructed as per folklore. The lord Vinayaka here is Balamuri Vinayaka (trunk twisted towards right).

Specialities:
1) Here Moodappa Seve, Udayastamana Seve and GanaHoma Seve are prominet for Lord Vinayaka. Rudrabhisheka is famous seve for Lord Ananteshwara.
2) Every year 5 day annual festival is celebrated. The fourth day is Bedi (fireworks) day. After performing pooje in Uliyattadka Moola Sthana, the special fireworks is peformed in Madhuru temple Bedi Katte. The next day is last day of festival. All along 5 days special programmes like Sangeetha, Yakshagana are conducted.
3) Every day devotees are served with free lunch. You need to take lunch token before 12:30PM.

How to reach:
1) There is ample bus facility from Kasargod town.
2) No direct bus from Mangalore. One has to travel to Kasargod and find another bus.
3) Better to hire taxi from Mangalore. You can even visit attractive places nearby.
4) For people who travel on their own vehicle from Mangalore, one has to find deviation 4km before Kasargod which is called as chowki. From here take a left turn. From here onwards there is no proper road directions. You will have to take help from local people. Even Google Map may help. Otherwise you can even reach till Kasargod and take Madhuru road. You may get good guidance from here.

Stay:
There is only one Madhuvahini guest house nearby temple. You can even stay in Kasargod town. If you prefer Karnataka, stay either in Mangalore or Puttur.

Temple Timings:
6:30AM to 12:30PM
5:30PM to 8:30PM (watch out for long gap)

Time to visit:
November to February. During Sankashti, Ganesha Chaturthi, Sundays, Maha Shivaratri and annual festival, the temple is heavily crowded.

Nearby tourist attractions:

See also:The Video:
Watch short video of Maha-Pooje.Note:
1) The mythology is taken from the temple information book.
2) The photos are self taken during visit to temple around 2 years back.

Thursday, July 19, 2012

My first 1080p youtube upload


Here is first 1080p video uploaded by me to YouTube. This was first time I was uploading Full HD version to youtube. I was just testing the EOS 550D camera with 1080p/25fps movie mode. The initial part is blurred since lens was put in MF mode. So took some time to focus the subject properly. The subject is nothing special. It is usual scene of dogs playing on the road. In my case it's neighbor's dog and a street dog. The neighbor's dog was tied in front of house since it was raining on Sunday. A street dog came and started playing with the home dog. I captured some of their moments and uploaded to YouTube. The kids near by thought the dogs were fighting. After sometime both dogs got bored and the street dog went away.

It is near 2 minute video which was stored in MOV format. The original was around 620MB later reduced to 170MB using KDENLIVE. The video was converted to MP4 format with same H.264 encoding@12K bitrate and 384kbps audio.

Hope you will enjoy the video! Expect more 1080p videos in my YouTube channel :-). Share if you enjoyed it and comment if you have suggestions.


Watch my YouTube videos here: http://www.youtube.com/user/nakumar85/videos

Wednesday, July 4, 2012

Monsoon Rain in my village

This was on 24-June-2011 when it rained briefly for few minutes. Finally I captured some heavy showers in my camera. It was raining too much a week before which I missed. We have a camera in house however parents are not interested to use it :(. It started to rain around 9:00AM and went on to become heavy shower for about 5 minutes.  However, later in the day sky was clear with few clouds hovering.

The Monsoon has been sluggish this time in India with too much flooding in Assam and less rain in eastern side. Too much pacific typhoons also have monsoon clouds away from India. Ghat areas of Karnataka has not seen much rain too. Even Bangalore had lowest rain in June after 112 years. Hope everything will be alright in mid of July.

No music this time since I wanted to maintain natural sound of rain. Please watch the video and share your thoughts. Hope I will get opportunity to capture torrential rains somewhere around July.

Pray for good monsoon every year throughout India.


Bangalore to Kaup Drive in Ritz Diesel

One more long drive! This time it is me alone in Maruti Ritz diesel. It is fantastic car and you will never feel strained by driving for many distance. It was around 415kms of drive with me driving alone. This was first time I was driving alone for such a long distance (Earlier was 260kms from Sirsi to Kaup). I was really excited :-) since the pickup was too good (190NM of torque @2000rpm was superb). The torque could be felt especially from Sakaleshpur to Mangalore where the geography is almost hilly with too many curves and blind spots. The worst thing was ordinary KSRTC buses were overtaking despite vehicle's presence in opposite direction. I encountered four to five times. I had to slip down the road or stop at the middle of highway to avoid them. They do not have pick up even then adamant to overtake resulting in accidents. Switch on headlights and start overtaking. Apart from this bitter experience everything was perfect and really enjoyed drive.

Since it was Monsoon season, I enjoyed some of the moments in Shiraadi Ghat. The Ghat road was OK however is about to get damaged (could see parched area in many places). It was drizzling in Ghat and fantastic to cherish. The streams were flowing however with not much vigor since Monsoon has not yet reached peak. In mid of journey I stopped at many places to  take photographs. This time no videos since I was alone driving.

Watch the journey photo collection with wonderful music.

Music: ASP Project - See the Sun
Video Editor: KDENLIVE under Linux Mint Maya
Camera: Canon SX 210IS

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...